ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ Ν. ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΑΝΦΑΛΗΡΙΚΟΣ