Πάροχος Voip SipOn


Η Sipon δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Ιδρύθηκε το 2000 από στελέχη με εμπειρία στον χώρο της πληροφορικής, με έδρα την Κολωνία στην Γερμανία. Βασικός άξονας δράσης της εταιρείας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών που απευθύνονται κυρίως σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Οι υπηρεσίες αυτές, παρέχονται τόσο ως μελέτη, σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων έργων, όσο και υπό τη μορφή υποστήριξης υπαρχουσών εγκαταστάσεων όλων των μεγεθών. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και εγκατάσταση δικτυακών και διαδικτυακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων (VoIP) και τηλεφωνικών κέντρων VoIP.

Επικοινωνία
Tel.: +30 215 0000 215
Mob.: +30 690 60 61 126

Email: info@sipon.eu
https://sipon.eu